Víkendová cvičení

NOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE - šk.rok 2016/2017
Kurz pro učitele Iyengarovy jógy

NOVÉ VÍKENDOVÉ AKCE - šk.rok 2016/2017

Víkendová cvičení školní rok 2016-2017

.Všechna níže uvedená cvičení probíhají v Yoga centru na Fanderlíkové  74 v Brně. Přihláška na cvičení je platná po zaplacení kurzovného.

3. - 4.7.2017
Cvičení s Davidem Meloni (Florencie,IT)

David Meloni je  hlavním učitelem  na  současně probíhájícím učitelském kurzu v našem Yoga centru. Jeho přístup k výuce je velmi  didaktický a precizní.
Cvičení je určeno všem studentům iyengarovy jógy, kteří pravidelně cvičí déle než 1 rok.

Program a cena:   Pondělí   3.7.2017
                             9:00 - 12:00          60,-Euro
                            16:30 - 18:30         40,-Euro
                           
                            Úterý        4.7.2017  
                             9:00 - 12:00          60,-Euro

Cena za celý workshop:                   120,-Euro

Kde: tělocvična Fanderlíkova 74

Cvičení o prázdninách:

24.7.-28.7.2017
Týdenní cvičení s Pavlou Vyskočilovou a Lukášem Kubíčkem od 24.7. do 28.7.2017

Ranní cvičení 7:00 – 8:00
Večerní cvičení 18:00- 20:00

Pro koho: cvičení je vhodné pro všechny studenty Iyengar jógy, není vhodné pro lidi, kteří s tímto cvičením nemají žádné zkušenosti, ranní cvičení nejsou vhodná pro těhotné.
Ranní cvičení může obsahovat: ásany, jógovou rozcvičku – přípravu a rozpohybování kloubů a celého těla, pránájámu, nácvik některých krijí (uddijána, naulí).
Večerní cvičení budou věnována hlavním skupinám ásan.

Cena:
                  Celý týden ráno i večer: 2000,- Kč
                  Pouze rána: 1000,- Kč
                  Pouze večery: 1500,- Kč

Je třeba přihlásit se předem, na recepci na Fanderlíkově 74, tel. 541 212 164. Přihláška je platná po zaplacení.

Pravidelná letní cvičení budou probíhat v srpnu a v první půlce září (do začátku nového semestru).

Každé      úterý       7:30 - 9:30     bez rozlišení pokročilosti,
                                9:45 - 10:45   senioři, zdravotní cvičení
Každou    středu   18:00- 20:00    bez rozlišení pokročilosti

Na hodiny není třeba se hlásit dopředu, platba po příchodu na recepci, cena hodin odpovídá běžné ceně předplatného v semestrálních kurzech.
Hodiny nejsou vhodné pro lidi, kteří nemají žádné zkušenosti s Iyengar jógou.

                                                                       

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy

 

Kurz pro učitele Iyengarovy jógy
úroveň Introductory I a II
pod didaktickým vedením Davida Meloni (It, Florencie)
říjen  2016 – červenec 2019

     Rámcový průběh tříletého kurzu

- V prvním ročníku kurzu budou podávány informace nezbytné
pro provádění, předvádění, vysvětlování a opravování ásán podle sylabu Introductory Level I.

-Ve druhé ročníku potom podle sylabu Introductory Level II. 

-Ve třetím bude vyučován postup při různých lehčích relativně běžných zdravotních potížích.

- Na konci třetího ročníku lze podat žádost o připuštění ke zkoušce,
po úspěšném složení zkoušky žák obdrží diplom, osvědčení Introductory I
a II opravňující vyučovat Iyengarovu jógu na dané úrovni s celosvětovou působností.

     Aby byl žák připuštěn ke zkoušce musí mít doporučující dopis od Davida Meloni a od jednoho dalšího učitele s certifikací přinejmenším úrovně Intermediate.

     Náplň kurzu

     Během kurzu budou představeny zásady Iyengarovy jógy, bude se učit organizace lekce, skládání praktického programu jak pro vlastní osobu tak
pro třídu žáků, budou poskytovány rady, jak si uvědomit zvláštní potřeby osob
a jak poskytnout pomoc v jednodušších případech zdravotního handicapu.

- V prvním ročníku bude důraz kladen na znalosti o provedení
a předvedení ásán. Následující dva ročníky budou zaměřeny také
na výuku způsobu učení.
- Aspirantům na pozici učitele bude doporučena potřebná literatura.
- Během všech tří ročníků musí aspiranti na pozici učitele asistovat
na hodinách jógy, aby viděli, jak se vyučuje a jak se pomáhá. Tato asistence musí probíhat u učitelů, kteří jsou členy České Asociace, a nebo členy jiné národní Asociace Iyengarovy jógy.
- Součástí programu je pětidenní letní kurz (povinný), na němž se budou praktikovat ásány a výuka. Kurz se uskuteční na závěr každého školního roku v letních měsících v YC Brno, Fanderlíkova 74.
- Součástí programu bude i výklad základní filozofie jógy a filozofických textů staré Indie.

     Délka kurzu

     Kurz trvá tři roky. Zahrnuje sedm víkendových seminářů a jeden pětidenní letní kurzy v každém ročníku.

     Místo konání

         Yoga centrum, Fanderlíkova 74, Brno,  616 00.

     Požadavky na kandidáta na učitele

     Vzhledem k relativně krátké historii výuky Iyengarovy jógy v České republice nebude nutně po kandidátech vyžadována několikaletá praxe. Přesto je nutná určitá zkušenost s cvičením Iyengarovy jógy. Celá výuka učitele Iyengarovy jógy spočívá na velmi aktivním přístupu k vlastní jógové praxi a vyžaduje velké nasazení ze strany studentů. Proto je rovněž velmi důležitá správná motivace
k výuce.

     Všichni zájemci o kurz musí vyplnit níže uvedený formulář a zaslat
e-mailem nebo poštou na adresu YC. Pro studenty, kteří nejsou v kontaktu
s učiteli vyučujícími na tomto kurzu, je potřebný doporučující dopis od vlastního učitele Iyengarovy jógy. V případě komplikací s tímto doporučením je nutné osobně nebo telefonicky kontaktovat organizátory.

     Termíny výuky pro první ročník

7.  -  9. 10. 2016
25. – 27. 11. 2016
6. – 8. 1. 2017
10. – 12. 2. 2017
3. – 5. 3. 2017
7. - 9. 4. 2017
12. – 14. 5. 2017

    Termíny výuky pro druhý ročník

27. - 29.10.2017
24. - 26.11.2017
12 .- 14.1.2018
23. - 25.2.2018
23. - 25.3.2018
27. - 29.4.2018
25. - 27.5.2018

    Program výuky

Pátek 18.00 – 20.00 hodin.
Sobota 8.30 – 12.00 hodin,
             13.30 – 15.30 hodin – teorie, filozofie, anatomie,
             15.30 – 18.00 hodin.
Neděle 8.00 – 12.00 hodin.

  
    Letní kurz
   
Letní kurz v II. ročníku se uskuteční v době 3. – 8.7.2018.  .  Kromě lekcí jógy budou na programu rovněž přednášky z anatomie a fyziologie a jógové filozofie. Časový harmonogram kurzu bude obdobný jako na víkendové výuce.

     Cena kurzu – 2. ročník

Cena kurzu za sedm víkendů bez ubytování a stravy je 1.250, - EUR.
Cena letního kurzu bez ubytování a stravy je 510,- EUR.

Platbu za víkendy je možné provést jednorázově :            do 30.9.2017
nebo ve dvou splátkách:                                                    1. splátka do 30.9.2017 ve výši 600,- EUR,
                                                                                           2. splátka do 31.1.2018 ve výši 650,- EUR.

Platbu za letní kurz je nutné provést nejpozději do 15.5.2017.

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostně na bankovní účet nebo v hotovosti
na  recepci Yoga centra.

V případě absence se platba nevrací. Vynechat lze nanejvýš dva víkendy
v průběhu jednoho školního roku.

Z důvodu náročnosti studia není možné kurz absolvovat v průběhu těhotenství.  V tomto případě je nutné kurz ukončit a dojde k vyúčtování kurzovného. 

     Vyučující lektoři

David Meloni – výuka jógy.
      Iyengarovu jógu začal studovat u Gabrielly Giubilaro. Později studoval
po dlouhý čas pod přímým vedením B.K.S. Iyengara v Puně. Vyučuje v Institutu ve Florencii a  vede mnoho seminářů po celé Itálii a řadě míst Evropy.
 
Richard Lipka – výuka filozofie.
     Vyučuje Iyengarovu jógu v Plzni.  Má hluboké znalosti z indické filozofie
a výbornou schopnost je předávat dál.

Jan Černý – výuka anatomie a fyziologie. Je jedním ze zakládajících členů České Asociace Iyengar-jógy. Vyučuje v Brně. Pracuje jako privátní lékař v oboru rehabilitace. K terapii v léčebné rehabilitaci využívá i metody a techniky Iyengarovy jógy.